Một thoáng Diêm Phù

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Sám hối song Thân


SÁM HỐI SONG THÂN

Nhạc và lời: Lưu Ka 

Một lời xin lỗi, gởi đến song thân
Một lời xin lỗi, dâng lên thánh thần
Một lời sám nguyện, tự thú ăn năn
Khắc cốt ghi tâm lời thú tội này.

Một lạy con lạy, trả nghĩa mang thai
Một lạy con lạy, trả ân vuông tròn
Một lạy con lạy, Phật chứng lòng con
Một lạy con lạy, chư tăng nguyện cầu.

Từ giả, tội lỗi mê lầm. 
Chia tay, thù hận tham sân. 
Gửi lời yêu thương cùng khắp.
Phát nguyện, tích đức tu thân. 
Phụng sự, cúng dường tam bảo
Gieo duyên hưởng phước vô cùng.

Vu Lan Thắng Hội, cứu khổ vong linh
Vu Lan Thắng Hội, báo ơn sinh thành
Vu Lan Thắng Hội, nhắc bảo chúng sinh
Chớ vong thân mình, tội lỗi khó tha

Mùa Vu Lan đến


MÙA VU LAN ĐẾN

Nhạc và lời: Lưu Ka

Vu lan đến, Vu Lan đến rồi
Một nụ hồng dành tặng mẹ tôi
Một nụ hồng dành tặng cha tôi
Một nụ hồng để tặng riêng tôi.

Hỡi những người còn mẹ yêu ơi
Hỡi những người tủi phận đơn côi
Hỡi những người một mình bơ vơ
Để đêm về nước mắt quanh môi.

Người ơi. Người có nghe con cầu nguyện, 
Người có hay con thầm nguyện. 
Cho song thân, sống đời được yên vui. 
Cho song thân, mất rồi được siêu sanh. 
Cho song thân, giác ngộ để tu tâm.

Vu Lan đến, Vu Lan đến rồi
Con về chùa, cầu nguyện Phật thôi
Con về chùa, dâng nụ hoa tươi
Con lạy Ngài, cứu khổ song thân.

Hỡi những người còn mẹ yêu ơi
Hỡi những người tủi phận đơn côi
Hỡi những người một mình bơ vơ
Để đêm về nước mắt quanh môi

Đồng vọng Vu Lan


ĐỒNG VỌNG VU LAN 

Nhạc và lời: Lưu Ka 

Vu Lan về, lòng người nơi viễn xứ
Nhớ cha mẹ, dòng nước mắt trào dâng
Vọng lời kinh, xóa tan nỗi đau thương
Con cúi lạy, giọt châu rơi tình tự.

Vu Lan về, đường dài xa vạn lý
Biết bao giờ, về với những người thân
Chuyện ngày xưa, nhớ thương còn đâu đây
Con khấn nguyện, bình yên cho mọi người.

Mẹ ơi ! Mùa Vu Lan đến rồi. 
Con tất bật với cuộc mưu sinh. 
Chỉ biết còn nghe vọng lời kinh. 
Mong cho mẹ, được sống trong yên bình.
Cha ơi ! Mùa Vu Lan đã đến. 
Khổ tứ lao tâm, cũng chỉ vì con. 
Thân nhọc nhằn, sự nghiệp hậu sinh. 
Nên gầy guộc, tấm thân cha già.

Vu Lan về, lòng con đang quạnh vắng
Cúi xin Ngài Đại Hiếu đức Kiền Liên
Nhũ lòng thương, cứu bạt chư tôn linh
Vãng sanh về, Cực Lạc, A Di Đà